EMC direktiivi seadmete

Direktiivi 2004/108 / EÜ piirab elektromagnetkiirguse seadmete ja paigaldiselele häirete vältimiseks põhjus teiste seadmete püsiseadmetele või et see võib põhjustada häireid.

See hõlmab elekter (aasta) ic seadmete ja inventari, mis sisaldavad elektriline (edasi) ic komponente. Tootja või importija peab teostama siseauditi protseduuri, et hinnata, kas seade vastab olulistele nõuetele praegune direktiiv.

Praegune ja tulevane direktiiv

Direktiivi 2004/108 / EÜ

Praegune EMC direktiivi

Richtlijn 2014/30 / EL

19. aprillil 2016 praeguse EMC direktiiv tunnistatakse kehtetuks ja asendati direktiiviga 2014/30 / EL

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.9/5 based on 10 customer reviews
In stock
Product description:

Mõõtmised asukoha

varjestatud nagid

1500

Clip-on PCB kaitsesüsteem